Awards

Extraordinary doctorate awards:

Simarro, C. (2018-2019) El Paper del tinkering en l'educació stem no formal, tesi dirigida per Digna Couso.

Garrido, A. (2016-2017) Modelització i models en la formació inicial de mestres de primària des de la perspectiva de la pràctica científica, thesis supervised by Digna Couso

Hernández, M. I. (2011-2012) Desenvolupament iteratiu d’una seqüència d’ensenyament i aprenentatge sobre “Propietats Acústiques dels materials”, thesis supervised by Digna Couso (Codirection with Roser Pintó)

Other awards:

Third award of “jóvenes investigadores” (2018) awarded by the Spanish Association of Professors and Researchers in Didactics of Experimental Sciences (APICE) to the Final Project of Master's by the student Èlia Tena Gallego, project supervised by Digna Couso.

Award to the Final Project of Degree's "Les noies on eSTEM?" for its gender perspective (2018), awarded by the Observatori per a la Igualtat to the project of Laura Serra Justes, directed by Digna Couso.