Reconocimiento

Premios extraordinarios de doctorado:

Simarro, C. (2018-2019) El Paper del tinkering en l'educació stem no formal, tesi dirigida per Digna Couso.

Garrido, A. (2016-2017) Modelització i models en la formació inicial de mestres de primària des de la perspectiva de la pràctica científica, tesis dirigida por Digna Couso.

Hernández, M. I. (2011-2012) Desenvolupament iteratiu d’una seqüència d’ensenyament i aprenentatge sobre “Propietats Acústiques dels materials”, tesis dirigida por Digna Couso (Codirección con Roser Pintó).

Otros premios:

Tercer premio de “jóvenes investigadores” (2018) otorgado por la Asociación Española de Profesores e Investigadores en Didáctica de las Ciencias Experimentales (APICE) al Trabajo de Final de Máster de la estudiante Èlia Tena Gallego, trabajo dirigido por Digna Couso.

Premio al Trabajo de final de Grado "Les noies on eSTEM?" por su perspectiva de género (2018), otorgado por el Observatori per a la Igualtat al TFG de Laura Serra Justes, trabajo dirigido por Digna Couso.