Reconeixements

Premis extraordinaris de doctorat:

Simarro, C. (2018-2019) El Paper del tinkering en l'educació stem no formal, tesi dirigida per Digna Couso.

Garrido, A. (2016-2017) Modelització i models en la formació inicial de mestres de primària des de la perspectiva de la pràctica científica, tesi dirigida per Digna Couso.

Hernández, M. I. (2011-2012) Desenvolupament iteratiu d’una seqüència d’ensenyament i aprenentatge sobre “Propietats Acústiques dels materials”, tesi dirigida per Digna Couso (Codirecció amb Roser Pintó).

Altres premis:

Tercer premi de “jóvenes investigadores” (2018) atorgat per l’Asociación Española de Profesores e Investigadores en Didáctica de las Ciencias Experimentales (APICE) al Treball de Final de Màster de la estudiant Èlia Tena Gallego, treball dirigit per Digna Couso.

Premi al Treball de fi de Grau "Les noies on eSTEM?" per la seva perspectiva de gènere (2018), atorgat per l'Observatori per a la Igualtat al TFG de Laura Serra Justes, treball dirigit per Digna Couso.