Dirección de trabajos

Tesis doctorales :

Simarro, C. (2019). El paper del tinkering en l’educació stem no formal. UAB

Soto, M. (2019). Influencia de una propuesta formativa centrada en la modelización en la evolución del modelo científico escolar de energía en futuros docentes de física y matemática. UAB

Garrido, A. (2016). Modelització i models en la formació inicial de mestres de primària des de la perspectiva de la pràctica científica. UAB

Cantero, B. (2016). Inclusión del Género en la enseñanza de las ciencias. UAB (Codirecció: Mercè Izquierdo)

Pipitone, M.C. (2013). Visión del profesorado sobre la implementación de una nueva asignatura: Ciencias para el mundo contemporáneo. UAB (Codirecció: Neus Sanmartí)

Hernández, M.I. (2012). Desenvolupament iteratiu d’una seqüència d’ensenyament i aprenentatge sobre Propietats Acústiques dels Materials. UAB (Codirecció: Roser Pintó)

Tesis doctorales en curso:

Solé, C. (en procés, inscrita 2019). Coneixement conceptual i avaluació de recerques sobre la contaminació atmosfèrica en alumnat de Secundària. UAB (Codirecció: Marisa Hernández)

Vergara, C. (en procés, inscrita 2018). Análisis del discurso docente en actividades de modelización sobre mecánica newtoniana. UAB (Codirecció: Víctor López)

Tena, È. (en procés, inscrita 2017). Els projectes STEM a l’Educació Primària: Conceptualització i anàlisi d’una activitat d’aula des de la perspectiva de la pràctica científica. UAB

Pérez, M. (en procés, inscrit 2017). Exploració del paper de l’Aprenentatge Basat en Projectes en l’àmbit cientificotècnic de l’Educació Secundària. UAB (Codirecció: Conxita Márquez)

Tinoco, J.C. (en procés, inscrit 2012). Dimensions de la idea de distancia que es dona al voltant del concepte de proporcionalitat en un context multidisciplinar. UAB (Codirecció:

Trabajos de Final de Máster de Investigación:

Pérez-Pérez, C. (2019), Canvis en la caracterització de bones activitats matemàtiques en un context de desenvolupament professional per a mestres de primària  (Codirecció: Edelmira Badillo)

Vergara, C. (2018). Ideas del estudiantado para explicar los mecanismos de regulación térmica de algunos animales. (Codirecció: Víctor López)

Tena i Gallego, È (2017).** **Estudi de l’evolució de les creences de l’alumnat en l’últim curs de grau de primària en el disseny d’Unitats Didàctiques que promoguin l’Activitat Científica Escolar.

Ferrer, D. (2016). Els recursos educatius sobre l'energia a Catalunya. Anàlisi del grau de competencialitat en l'enfocament CTS (Ciència, Tecnología i Scietat) i el grau de sofisticació de les idees del model d'energia que presenten.

Villegas, J.H. (2016). Diseño y evaluación de una actividad sobre energía en un curso introductorio de física general para estudiantes de primer año de carrera.

Sánchez, J. (2015). Evaluación de Competencias Científicas en Pruebas Sumativas: Constricción y Refinamiento de Criterios de Diseño.

Cabezudo, J.M. (2014) Recerca basada en el disseny d'una progressió d'aprenentatge entorn l'energia en l'educació primària.

Soto, M.B. (2013). Evolución de los modelos conceptuales de los estudiantes en la implementación de la práctica "disipación de energía por rozamiento" y sugerencias de refinamiento de ésta.

Garrido, A. (2012). Visió del professorat de ciències de secundària en formació sobre la competència d'ús de proves científiques

Simarro, C. (2011). Visions del professorat de ciències sobre el treball experimental a les etapes de transició entre primària i secundària: Anàlisi des d'un marc d'indagació.

Fuentes, A.(2010). Estudi del nivell de motivació en física i percepció de l'aprenentatge, i la seva relació, segons el nivell d'indagació en pràctiques de física per alumnes de 2n de Batxillerat.

Sanintclair, J.F. (2009). Análisis de actividades de enseñanza-aprendizaje propuestas por futuros professores de ciencias en formaicón inicial, para el desarrollo de la competéncia "utilización de pruebas cientídicas"en el aula de ciencias