Material didáctico

Solé, C.,Tena, E., Couso, D., Hernández, M. I. (2020). Investigar sobre la contaminació a l'aula de Secundària. Material docent. Versió 2. Publicacions CRECIM (DDD de la UAB).

Solé, C.,Tena, E., Couso, D., Hernández, M. I. (2020).Investigar sobre la contaminació a l’aula de Secundària. Material de l’alumnat. Versió 2. Publicacions CRECIM (DDD de la UAB).

Solé, C.,Tena, E., Couso, D., Hernández, M. I. (2019).[ ]{style=“font-family:arial,sans-serif; font-size:8.0pt”}Investigar sobre la contaminació a l’aula de Secundària. Material docent. Publicacions CRECIM (DDD de la UAB).

Solé, C.,Tena, E., Couso, D., Hernández, M. I. (2019).[ ]{style=“font-family:arial,sans-serif; font-size:8.0pt”}Investigar sobre la contaminació a l’aula de Secundària. Material de l'alumnat. Publicacions CRECIM (DDD de la UAB).

Tena, E., Couso, D., Solé, C., Grimalt-Álvaro, C. (2019).[ ]{style=“font-family:arial,sans-serif; font-size:8.0pt”}Investigant sobre la contaminació a l’aula de primària. Material docent. Publicacions CRECIM (DDD de la UAB).

Tena, E., Solé, C., Couso, D., Grimalt-Álvaro, C. (2019). Investigant sobre la contaminació a l’aula de primària. Publicacions CRECIM (DDD de la UAB).[ ]{style=“font-family:helvetica,sans-serif; font-size:8.0pt”}

Ribera, D., Prieto, M., Moltó, À., Grimalt, C., Couso, D. (2017). Estudi de la concentració de diòxid de carboni en un espai tancat. Publicacions DIATIC (DDD de la UAB).

Pintó, R., Couso, D., Hernández Rodríguez, M. (2016). Moviment de frenada i distància de seguretat a la carretera. Seqüència didàctica per l'estudi del moviment. Publicacions CRECIM (DDD de la UAB).

Couso, D., Olivella, J., Herreras, L. (2016). Radioactivitat: El cas de Fukushima. Seqüència didàctica per a l'estudi de la radioactivitat. Publicacions CRECIM (DDD de la UAB).

Couso, D., Herreras, L., Olivella, J. (2016). Estructura de la matèria: de Rutherford a l'ALBA. Seqüència didàctica per a l'estudi de l'estructura atòmica. Publicacions CRECIM (DDD de la UAB).

López, V., Couso, D., Pintó, R., Ferrer, D., Soto, M. (2016). Dissipació de l'energia per fregament: seqüència didàctica per a l'estudi de l'energia. Publicacions CRECIM (DDD de la UAB).

Hernández, M., Couso, D., Pintó, R. (2016). Acústica de la veu i els sons musicals: seqüència didàctica per a l'estudi del so. Publicacions CRECIM (DDD de la UAB).

Costa, M., Couso, D., De manuel, J., Masalles, J., Menoyo, M., Simón, M. (2012). "El camí de l’energia: contextos d’aprenentatge a secundària" Col·lecció Dossiers de Rosa Sensat, nº74. Associació de Mestres Rosa Sensat i ICE de la UAB

Couso, D., Faro, J. M., Padilla, M., Simarro, C. (2011). La gosadia d'explorar l'univers: llunyà i alhora proper. Dept. d'Ensenyament, Generalitat de Catalunya.

Pintó, R., Couso, D., Hernández, M.I., Armengol, M., Cortijo, C., Martos, R., Padilla, M., Rios, C., Simón, M., Sunyer, C., Tortosa, M. (2009). Acoustic properties of materials (Teachers' Manual & Teaching and learning activities). Materials Science Project. European Commission.

Pintó, R., Couso, D., Hernández, M.I., Armengol, M., Cortijo, C., Martos, R., Padilla, M., Rios, C., Simón, M., Sunyer, C., Tortosa, M., Constantinou, C., Livitziis, M., Hadjilouca, R., Scholinaki, A., Papaevripidou, M., Papadouris, N., Hadjidemetriou, G., Loizidou, E., Pouandagare, M. (2009). Electromagnetic properties of materials (Teachers' Manual & Teaching and learning activities). Materials Science project. pp. 27 / 78 / 27 / 78.

Grau, R., De Manuel, J., Coll, J., Padrosa, T., Couso, D., Simón, M., Molina, J., Llort, J. M. (2008). Ciencia en Contexto. TEIDE S.A.

Grau, R., De Manuel, J., Coll, J., Padrosa, T., Couso, D., Simón, M., Molina, J., Llort, J. M. (2008). Ciencia en Contexto. Libro del Professor TEIDE S.A.

Costa, M., Couso, D., Grau, R., De Manuel, J., Masalles, J., Meronyo, M., Simón, M. (2006). L'energia en Context. ABACUS COOPERATIVA.

Couso, D. (2003). Electrostática. Guías Praxis para el profesorado de ESO. Ciencias de la naturaleza. WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A.

Couso, D., Pintó, R., Ventura, T. (2000). Transferencias de energía. *Guías Praxis para el profesorado de ESO. Ciencias de la naturaleza. WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A. *